TÕLKEVALDKONNAD

- Tehniliste, loodusteaduslike, majandusalaste ja mitmesuguste muude  erinevate tekstide tõlked.

- Mitmesuguste toodete kasutamisjuhendid, tootejuhendid, tehnilised kirjeldused, spetsifikatsioonid, kataloogid.

- Dokumentide tõlked.

- Patenditaotlused.

- Populaarteaduslik kirjandus.

Vene keele puhul igasuguste tekstide tõlked teemast ja valdkonnast sõltumata.

Kuna tõlkimine on väga spetsiifiline tegevus ning tulemuse kvaliteet oleneb suures osas teksti iseloomust ja valdkonnast, siis konsulteerime iga tellimuse täitmisel alati kliendiga ning arvestame teksti konkreetset omapära ja terminoloogilisi iseärasusi.